Un da ydy Osian!

Adolygiad Llyfr C’Mon Midffild

 Awduron:                              Alun Ffred a Mei Jones

Argraffwyr:                          Hughes a’i Fab

Cynllun Clawr:                    Rosanne Joynson

Casgliad o straeon am dîm pêl droed Bryn Coch United sydd yn y nofel hon. Bryn Coch, heb unrhyw amheuaeth, y tîm pêl droed gwaethaf yn hanes Cymru! Mae’n sôn am hynt a helynt Arthur Picton, y Rheolwr, Tecwyn y gôl geidwad a’r Capten, Wali y llumanwr, George yr unig sgoriwr goliau gwerth ei halen, Sandra, merch Arthur, sydd hefyd yn wraig i George, ac mae’r rhain i gyd yn gymeriadau lliwgar iawn. Ceir yma hefyd ychydig o gymeriadau ymylol fel Lydia Thomas, mam Wali, sydd yn siarad yn wahanol iawn i bawb arall, ac yn siarad mewn damhegion! “Ac iddo fo gael dallt, dydi hi ddim yn mynd i olchi’r dillad ffwtbol ‘ma eto. Mae hi wedi cael llond bol…”

Mae disgrifiadau hynod o ddoniol yn y nofel hon ac, wrth ei darllen, roeddwn yn chwerthin dros y tŷ. Disgrifiadau fel: “Yn gorwedd fel morlo mewn lagŵn yn un o Ynysoedd Môr y De, roedd Arthur Picton yn dadmer yn y bath.”

Mae’r nofel yn wych a stori ydi hi sydd wedi cael ei selio ar y rhaglen deledu a radio orau a mwyaf digrif sydd wedi cael ei hysgrifennu yn yr iaith Gymraeg, yn fy marn i. Mae un hanes yn y llyfr yn sôn am ddyfarnwr, sydd hefyd yn weinidog, a hynt a helynt Arthur Picton yn ceisio ei orau i’w berswadio mai tîm Bryn Coch ddylai ennill y gêm.

Mae stori arall am Gynghorydd yn ceisio cael caniatâd cynllunio i adeiladu eisteddle ar y cae pêl droed, ac eisiau enwi’r eisteddle ar ei ôl ef ei hun, ond tydi Arthur Picton ddim yn “Cymryd dim o’i nonsans.”

Y stori olaf yn y llyfr yw hanes brecwast priodas Sandra a George lle mae popeth y gallwch ei ddychymygu yn mynd o’i le.

IMG_4146Osian, 7 Idwal

Advertisements