Osian yn y Sgwad!

Ym mis Medi cefias fy nerbyn i fod yn aelod o Sgwad Sgwennu Gwynedd. Er mwyn cael fy nerbyn roedd yn rhaid i mi ysgrifennu dwy stori fer, un yn Gymraeg a’r llall yn Saesneg. Ers i mi gael fy nerbyn i fod yn rhan o’r Sgwad Sgwennu mae dwy sesiwn wedi eu cynnal. Un ohonynt yng nghanolfan ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy a’r llall yn Yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd. Rydw i wedi bod yn ffodus iawn i gael y cyfle i weithio gyda’r Prifardd Aneirin Karadog a Bardd Plant Cymru eleni sef Casia William. Roedd y ddau ohonynt yn gymeriadau unigryw iawn a hwyliog a theimlaf fod fy ngwaith ysgrifennu wedi datblygu llawer ar ôl cael bod yn rhan o’r sesiynau hyn. Roeddem yn ysgrifennu am Hedd Wyn yn y sesiynau gyda Casia William a chawsom ein hysbrydoli i ysgrifennu am fynd ar daith o amgylch yr Ysgwrn a chyfle i weld y Gadair Ddu ei hun yn ôl yn yr Ysgwrn. Mae pedwar disgybl arall o flwyddyn 7 yn aelodau o’r Sgwad yn ogystal sef Martha, Grace, Anest a Nel. Cyfle gwerth chweil heb os nac oni bai!! Edrychaf ymlaen yn arw at y nesaf!

b6b0d0e8079b4719c0210c2595848f3c

Cynhaliwyd un o’r sesiynau yn yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn.

IMG_3822

Dyma griw’r Sgwad Sgwennu! Grace, Anest, Nel, Martha a’r blogiwr ei hun Osian!!

 

Osian Rowlands – 7 Idwal

Advertisements