Llenorion o fri blwyddyn 7 yn Sgwad Sgwennu Gwynedd

Llongyfarchiadau mawr i bump o lenorion dawnus ym mlwyddyn 7 am gael eu dewis i fod yn aelodau o Sgwad Sgwennu Gwynedd. Bydd Martha, Nel, Grace, Anest ac Osian yn mynychu cyfres o weithdai yn ystod y flwyddyn er mwyn datblygu eu dawn. Yn ddiweddar treuliodd y pump ohonynt ddiwrnod yng nghanolfan ysgrifennu Tŷ Newydd. Edrychwn ymlaen yn arw at glywed eu hanes yn ystod y flwyddyn.
IMG_3822

Advertisements