Rhyddiaith i ddysgwyr, Hannah Cook, y wobr gyntaf!

Fy Uchelgais

Hannah ydw i a dw i’n un deg pedwar oed ac yn byw mewn pentref bach o’r enw Rhiwlas,  ger Bethesda. Rydw i’n ofnadwy o lwcus i fyw mewn lle mor brydferth ac mae hyn yn fy nheulu gyda fy niddordeb, ffotograffiaeth. Mae tynnu lluniau o fynyddoedd gwych a bendigedig Eryri yn rhoi pleser mawr i mi, ac mae’r lluniau yn anhygoel.

Cefais ddiddordeb mewn ffotograffiaeth gan fy Nhaid, oherwydd roeddwn i’n arfer mynd efo fo i lefydd fel parciau a digwyddiadau fel priodasau i dynnu lluniau. Cefais fenthyg ei gamera fo pan oeddwn i’n ddeg oed i fi cael tynnu lluniau ac wedyn ar ôl ychydig prynodd o camera i fi fy hun fel anrheg Nadolig yn 2013. Cefais lens newydd ar fy mhen-blwydd yn un deg pedwar oed. Mae fy nhaid wedi  ysbrydoli fy niddordeb.

Yn y dyfodol hoffwn i fynd i brifysgol i astudio ffotograffiaeth  ond cyn hynny hoffwn lwyddo yn fy arholiadau TGAU a mynd i’r chweched.

Dw i’n blwyddyn ddeg  yn Ysgol Dyffryn Ogwen ac yn ddisgybl yn yr ysgol ers dwy flynedd erbyn hyn. Buaswn i’n hoffi mynd i’r chweched yma hefyd, ar ôl gorffen chweched hoffwn i fynd i brifysgol yng Nghaerdydd neu Lerpwl. Dw i isho symud i rhywle eitha agos i adra ond ddim rhy bell oherwydd rydw i eisiau dod adra am penwythnos ac yn ystod y gwyliau, fodd bynnag baswn i ddim isho mynd i rhywle fel Bangor oherwydd dw i ’n meddwl bod hynna yn rhy agos i adra! Dw i isho dechrau rhan newydd yn fy myd pan dw i’n symud i brifysgol,  felly dwi ’n meddwl bydd rhywle fel Caerdydd neu Lerpwl yn berffaith. Yn y brifysgol hoffwn i astudio ffotograffiaeth ac un neu ddau o bethau eraill.

Dwi’n un deg pedwar wan a dw i dal ddim hefo syniad be hoffwn i wneud fel swydd yn y dyfodol. Ar y llaw arall dw i yn gwybod mi fydda i isho gwneud rhywbeth gyda ffotograffiaeth. Ond mae pobol yn parhau i ddweud wrtha i  mae’n anodd iawn i wneud bywyd allan o dynnu a gwerthu lluniau, ond dw i bron a marw isho gwneud. Dw i’n newid fy meddwl fi trwy’r adeg am be dwi isho bod a lle dwi isho gweithio, un funud dwi isho bod yn gyfrifydd a’r funud nesa dwi isho bod yn addurnwr  tai. Sgen i ddim syniad a dweud y gwir. Ond mae pawb, (dw i’n golygu pawb!) yn gwybod be mae nhw isho bod, a dwi ddim!

Ond dw i’n gwybod fy mod i yn mwynhau tynnu lluniau ac yn mwynhau clywed pobl yn dweud bod nhw yn lluniau da! Ers symud i fyw yma dwy flynedd yn ôl rydw i wedi gwirioni cael tynnu lluniau llefydd hardd, yn enwedig yn y gaeaf pan mae’r eira wedi bod yn disgyn ac yn dew ar y Carneddau fel côt gaeaf. Ond yn yr haf mae nhw yn fendigedig hefyd, yn enwedig yn y bore pan does neb arall wedi deffro a dim ond yr haul yn gwneud i’r Carneddau edrych fel aur, adeg yna mae’r lluniau yn fy nghamera yn edrych fel trysor. Mae’r lluniau yn gwneud fi’n hapus, dyma pam dw i’n meddwl bod ffotograffydd yn uchelgais i fi.

Advertisements