Sgwad Sgwennu Gwynedd gan Esme, Bl 9

Ddydd Sul, y pedwerydd ar ddeg o Fedi, mynychais sesiwn Sgwad Sgwennu Gwynedd yn Nhŷ Newydd, sef  cartref David Lloyd George yn Llanystumdwy. Braf oedd cwrdd â phobl newydd o ysgolion ledled Gwynedd.

Y tro hwn, y bardd Sian Northey oedd yn llywio’r gweithdy. Roeddwn yn edrych ymlaen yn arw oherwydd ei bod hi’n awdures arbennig a’i chyfrol hi o farddoniaeth wedi cyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn eleni.

Drysau oedd thema’r diwrnod a chawson gyfle i ddychmygu pob math o bethau’n ymwneud â drysau, o gymeriadau od yn cerdded trwy ddrysau i chwilio am ddrysau gwahanol ac ysgrifennu amdanynt.

Cefais ddiwrnod gwerth chweil, diolch i Sian Northey ac i Lenyddiaeth Cymru am drefnu ac edrychaf ymlaen at y nesa’!

Advertisements