“Dros y Top” – Theatr Bara Caws

Nos Wener, y pedwerydd o Chwefror bydd criw o flwyddyn 9 yn rhan o sioe ddiweddaraf Theatr Bara Caws, Dros y Top. Dyma grynodeb o’r sioe isod.

 

DROS Y TOP

RIFíW YN NODI DECHRAU’R RHYFEL BYD 1af

Cwestiwn:   “Sut ddaeth hi i hyn hogia’?”

Ateb:           Ma’ ‘na fai ar bawb yn rwla’n y gyflafan erchyll hon

                   Dim jest Leopald yn mynd ffor rong.

                   Ffor’ rong!

                   Am bo’ Leopald ‘di mynd…..FFOOOOOOOR ROOOOOONG!!!

 

Yn ddiweddarach eleni bydd Bara Caws yn teithio o amgylch Cymru yn cyflwyno rifíw newydd i nodi dechrau’r Rhyfel Mawr.  Er mwyn ymgymryd â’r gwaith hwn mae’r cast wedi bod wrthi fel lladd nadroedd yn llunio sgript newydd dan arweiniad y llenor adnabyddus, Aled Jones Williams.

Wrth bori drwy’r pentyrrau o lyfrau, y rhestrau o erthyglau, y casgliadau o lythyrau, a’r cyfrolau o gerddi ddaeth i law buom yn dewis a dethol y deunydd tybiwyd oedd fwyaf addas ar gyfer llunio DROS Y TOP.  Mae gan bawb ei safbwynt a’i stori, ac mewn rifíw, sy’n gymharol ysgafn o ran natur, ac sy’n para ychydig dros awr, mae’n annatod mai braslun yn unig fydd yn y sioe o’r cymhlethdodau gwleidyddol dyrys oedd yn bodoli yn Ewrop ar y pryd. Yn pendilio rhwng y llon a’r lleddf, y melys a’r chwerw dyma gipolwg sydyn ar y pam, y sut, y pwy, a’r ble a ysgogodd y gyflafan waethaf a welodd Cymru ac Ewrop erioed.

Fel cwmni cymunedol ‘roedd Bara Caws hefyd yn awyddus i bob cymuned y byddwn yn ymweld â hi’n cael cyfle i gyfrannu i’r sioe ar y noson y byddwn yn perfformio ynddi.  Targedwyd unigolion, ysgolion a sefydliadau a chafwyd ymateb ardderchog, ac mae’r syniadau sydd wedi dod i law, a’r brwdfrydedd wedi bod yn ysgubol.

Felly, pan fydd DROS Y TOP yn cael ei gyflwyno yn Ysgol Glanaethwy, Bangor am 7.30pm nos Wener 4 o Ebrill, ‘rydym yn falch iawn o groesawu Ysgol Dyffryn Ogwen gyda’u cyfraniad arbennig nhw i’r sioe.

DEWCH YN LLU!

Os am ragor o fanylion cysylltwch â Cwmni Theatr Bara Caws ar 01286 676335

Cast: Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones, Rhodri Sion

Cyfansoddwr a Chyfarwyddwr Cerdd:  Osian Gwynedd

Cyfarwyddwyr:  Betsan Llwyd

Advertisements