Gweithgareddau

Ar y we!

Beth am fynd i edrych ar sianel youtube yr ysgol ar www.youtube.com/ysgoldyffrynogwen . Ar ein sianel cewch flas ar ein amrywiol weithgareddau yn yr ysgol. Mwynhewch!

Edrych ymlaen

Bydd hi’n gyfnod prysur yn yr adran yn ystod yr wythnosau nesaf. Ar hyn o bryd mae criw o flwyddyn 8 a 9 yn paratoi’n ddiwyd at Fwletin Newyddion Ysgolion y BBC, 2014. Eleni, rydym yn lwcus iawn o gael cyd weithio gyda Nia Thomas, llais cyfarwydd y Post Prynhawn ar Radio Cymru, bydd hi’n cynnig arweiniad profiadol wrth i’r disgyblion fynd ati i baratoi eu heitemau newyddion ar gyfer y bwletin. Gobeithio bydd cyfle i glywed eitemau’r disgyblion ar raglen y Post Prynhawn! Y 27ain o Fawrth yw dyddiad Bwletin Newyddion Ysgolion 2014.

Advertisements