http://www.youtube.com/ysgoldyffrynogwen

Bu blwyddyn 8 yn brysur iawn yn cynhyrchu ffilmiau ar gyfer wythnos gwrth fwlio. Gwyliwch eu hymdrechion penigamp ar sianel youtube yr ysgol!

Advertisements

Ffilmiau Atal Bwlio