Gweithdy Rownd a Rownd

Ddydd Sadwrn aeth Martha ac Elliott o flwyddyn naw draw i Landudno ar gyfer diwrnod cyffrous yn Venue Cymru! Dyma eu hanes nhw gan Martha.

Ddydd Sadwrn, y 10fed o Ionawr, yn Venue Cymru yn Llandudno cafwyd penwythnos lle roedd pobl o bob oed yn gallu cael blas ar weithgareddau celfyddydol difyr am ddim. Enw’r diwrnod oedd “Cymerwch Ran”.

I blant iau, roedd rhaglenni S4C fel Stwnsh a Cyw yn perfformio trwy’r dydd, lle roedd cyfleoedd i blant ennill gwobrau a chael eu stwnsho! Roedd y plant wrth eu bodd yn cael y cyfle i gyfarfod eu hoff gantorion a chyflwynwyr.

Un o’m hoff weithgareddau yn y Venue oedd cael y cyfle i ddysgu sut i actio yng ngweithdy Rownd a Rownd, sef rhaglen opera sebon i bobl ifanc ar S4C. Cynhaliwyd y gweithdy yn y bore ac yn y prynhawn, roedd y rhan fwyaf o bobl oedd yn cymryd rhan yn 5-14 mlwydd oed. Roedd cyfle i weithio’r camera a gweithio’r sain am y sesiwn, yn ogystal â dehongli sgript gyda rhai o actorion y gyfres a chael gweithio gyda chyfarwyddwr proffesiynol.

Wrth gerdded i mewn i’r Venue, roedd grŵp drymio proffesiynol yn diddanu’r dorf, sioe bypedau i’r plant lleiaf a bwrlwm o weithgareddau lliwgar ar y stondin ‘lego’.

Yn y neuadd fawr, roedd modd dysgu sut i hedfan ar drapîs, perffeithio eich sgiliau syrcas a chyfle i roi tro ar sglefrolio, i gyd wedi eu trefnu gan gwmnïau lleol. Ar ddiwedd y prynhawn, cafodd y plant a fu’n rhan o’r gweithdy drymio gyfle i berfformio darn swnllyd gyda chwmni Sbarc o flaen cynulleidfa o gant a mwy!

Roedd “Cymerwch Ran” yn ddiwrnod gwych a byddwn yn eich argymell i fynd yno flwyddyn nesaf!

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s